Bezpieczne użytkowanie energii elektrycznej

Każdy z nas powinien zadbać o to, aby instalacja elektryczna była używana w mieszkaniu mądrze i bezpiecznie. Istnieje kilka podstawowych zasad, które pozwolą na to.

Przed wykonaniem instalacji należy:

sprawdzić sprawność instalacji, to czy została wykonana z przewodów miedzianych

czy wykonał ją fachowiec o odpowiednich uprawieniach

czy gniazda elektryczne i wyłączniki elektryczne są zainstalowane w bezpiecznych miejscach

W trakcie użytkowania energii elektrycznej musimy pamiętać:

w przypadku przepalenia bezpiecznika, musimy wymienić go na takiego samego typu, działający.

o zabezpieczeniu gniazd wtykowych przed dziećmi. W tym celu kupujemy nakładki na gniazdka (w sklepach dziecięcych, niektórych elektrycznych)

o wyłączaniu urządzeń z sieci podczas burzy lub długotrwałego wyjazdu, bo przy awarii sieci może dojść do spięcia i nastąpi spalenie urządzeń elektrycznych lub stopi oprawy oświetleniowe

nie wolno nam samodzielnie naprawiać, ani nawet dotykać sieci elektrycznej, chyba że mamy do tego uprawienia

przed kupnem nowego urządzenia należy sprawdzić czy instalacja jest przystosowana do jego podłączania

nie można dotykać uszkodzonych kabli ani wtyczek, należy je od razu wymieniać

nie wolno dotykać urządzeń elektrycznych mokrymi rękami ani tym bardziej ich używać w obecności wody

Ponadto prawidłowo działająca instalacja elektryczna jest dobrze zaprojektowana przez fachowca:

projekt powinien uwzględniać większy pobór mocy przez urządzenia elektryczne oraz ewentualne zwiększenie go w przyszłości

powinna być zamontowana odpowiednia ilość gniazd elektrycznych oraz przewodów trójfazowych

w obwodach o zwiększonym niebezpieczeństwie porażeniowym należy zainstalować wyłączniki różnicoprądowe (w przypadku zwarcia odcinane jest natychmiast powietrze)

Edukację na temat obchodzenia się z prądem, należy zaczynać już od najmłodszych lat, gdyż jest on jednocześnie niezastąpionym i niebezpiecznym towarzyszem.

Zobacz też:
Łupek czerwony 


Newsletter