Uszczelniamy okna PCV

Dzięki właściwemu montażowi okna pomieszczenie będzie szczelnie zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi. Jest to jedna z podstawowych funkcji, jakie mają okna PCV, dla których je montujemy, dlatego warto postarać się, żeby ją spełniały.

Właściwe uszczelnienie to montaż trójwarstwowy, gdzie panuje zasada „szczelniej wewnątrz niż na zewnątrz”. Montaż trójwarstwowy to odpowiednio przygotowane trzy warstwy: wewnętrzna, środkowa, zewnętrzna, które połączone dają maksymalne uszczelnienie okna PCV w zakresie paroszczelności i termoizolacji cieplnej. Uszczelnienie wykonujemy, aby zabezpieczyć pomieszczenie przed zawilgoceniem. Przy jego wykonywaniu należy stosować się do zaleceń producenta materiałów uszczelniających w zakresie zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów, oczyszczenia powierzchni przylegania i ich zagruntowania oraz wymagań co do wilgotności i temperatury w trakcie uszczelniania.

Warstwa wewnętrzna to zwykle taśmy czy folie nie przepuszczające pary wodnej oraz powietrza. Zapobiega to skraplaniu się pary wodnej w szczelinie wypełnionej materiałem termoizolacyjnym. Warstwa zewnętrzna to uszczelnienie z impregnowanych taśm rozprężnych lub warstwowych folii paro przepuszczalnych, które zapobiegają przenikaniu wody opadowej do wnętrza szczeliny między oknem a ścianą przy jednoczesnym zachowaniu paroprzepuszczalności. Najlepiej kupić taśmy z warstwą klejącą, która znacznie ułatwia prace oraz pozwala na przytwierdzenie jej przed montażem mechanicznym okna i aplikacją pianki lub już po osadzeniu ościeżnicy w ościeżu. Warstwa środkowa zapewnia izolacje termiczną i akustyczną, którą stanowi izolacyjna pianka poliuretanowa. Nakładać ją należy, tak aby szczelnie wypełniała szparę między ościeżnicą a murem domu, a jednocześnie nie powodowała nadmiernych naprężeń.


Newsletter